Vzw Stedelijk Motorcrosscentrum Lommel

Het beheer van het stedelijk motorcrossterrein is door de stad toevertrouwd aan een vzw, die voor de helft is samengesteld uit afgevaardigden van de gemeenteraad en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de Lommelse motorcrossverenigingen.
De vzw baat het motorcrosscentrum uit en stelt het beschikking aan de motorcrossverenigingen en individuele motorcrossers.


Contact:

Stedelijk Motorcosscentrum
Marie Curiestraat z/n, 3920 Lommel
tel. 011 542 713

Jaak Vanvelthoven
Voorzitter
Sint-Bernardusstraat 5, 3920 Lommel
tel. 011 662 414

created bycreated by